Thùng thư góp ý:

Giới thiệu trung tâm

      Người có công quảng ngãi

Công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công (NCC) là một trong những chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với NCC với cách mạng. Ở tỉnh Quảng Ngãi, công tác điều dưỡng NCC đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Xem nhiều hơn

Cán bộ chủ chốt

Giám đốc Trung tâm
 Phó Giám đốc Trung tâm

Hình ảnh đơn vị

3 of 14