LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Chịu trách nhiệm: Ông Trịnh Xuân Tưởng, Phó Giám đốc Phụ trách

Địa chỉ: QL24B, Xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Telephone:0255.3698150

Email: ttddnccqngai@gmail.com


Công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công (NCC) là một trong những chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với NCC với cách mạng. Ở tỉnh Quảng Ngãi, công tác điều dưỡng NCC đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. ...

PHẢN HỒI CHO CHÚNG TÔI

3 of 14