Tuổi trẻ Trung Đoàn CSCĐ Nam Trung bộ (BCH Đoàn cơ sở E23), BCH liên Chi Đoàn 3 tham gia chương trình Xuân tình nguyện 2023!

Đăng ngày 29 tháng 12 năm 2022
Sáng ngày 30/12/2022, hơn 50 cán bộ chiến sĩ CSCĐ Liên chi Đoàn 3 đóng trên địa bàn xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tham gia chương trình thiện nguyện tại Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Quảng Ngãi,

Sáng ngày 30/12/2022, hơn 50 cán bộ chiến sĩ  CSCĐ Liên chi Đoàn 3 đóng trên địa bàn xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tham gia chương trình thiện nguyện tại Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Quảng Ngãi,

Dưới đây một số  hình ảnh hoạt động của Liên chi Đoàn 3 tại Trung tâm3 of 14