Dự án TRung tâm Giai đoạn 2,

Đăng ngày 7 tháng 6 năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất địa điểm, vị trí xây dựng Trung tâm Giai đoạn 2,

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất địa điểm, vị trí xây dựng Trung tâm Giai đoạn 2,3 of 14