Thống nhất địa điểm xây dựng mở rộng dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2)!

Đăng ngày 23 tháng 8 năm 2021
Chiều 23-8, đồng chí Trần Hoàng Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp để cho ý kiến về địa điểm xây dựng mở rộng dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công (cơ sở 2).

 

Tại cuộc họp, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất địa điểm để xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người có công (cơ sở 2), với diện tích khoảng 3 ha tại khu đất có ký hiệu C2.2-02 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu TL 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Trần Hoàng Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất việc giao đất tại vị trí như đề xuất của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để xây dựng dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công (cơ sở 2). Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi và xã Tịnh Khê tổ chức rà soát, kiểm tra và quản lý vị trí khu đất này; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc liên quan, bảo đảm có quỹ đất sạch để bố trí xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công (cơ sở 2) khi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hỗ trợ đầu tư xây dựng và nâng công suất điều dưỡng trong giai đoạn đến.

Theo https://quangngai.gov.vn (L.Uyên- T.Diễm)

 3 of 14