Thông báo Xét tuyển viên chức Năm 2023 tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi

Đăng ngày 14 tháng 9 năm 2023
Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi có Công văn số 3022/SLĐTBXH-VP ngày 11 tháng 9 năm 2023 về việc triển khai nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi có Công văn số 3022/SLĐTBXH-VP ngày 11 tháng 9 năm 2023 về việc triển khai nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, cụ thể như sau:
Nội dung Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 tại Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi (Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi), cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.
2. Thông tin tuyển dụng:
a) Vị trí việc làm cần tuyển: 01: Mã vị trí việc làm: LADO03, Mã ngành dự tuyển: SYTE, Y tế - Vật lý trị liệu (Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng): Trình độ Cao đẳng trở lên; 01:  Mã vị trí việc làm: LADO04, Mã ngành dự tuyển: SYTE, Điều dưỡng viên, Chăm sóc phục vụ buồng, phòng (Điều dưỡng): Trình độ Đại học.
b) Vị trí việc làm cần tuyển:  Y tế - Vật lý trị liệu (Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng); Điều dưỡng viên, Chăm sóc phục vụ buồng, phòng (Điều dưỡng).
3. Điều kiện, tiêu chuẩn, phiếu đăng ký dự tuyển; đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng; nội dung, hình thức xét tuyển, tài liệu ôn tập và các thông tin liên quan: Thực hiện theo Công văn số 3022/SLĐTBXH-VP ngày 11 tháng 9 năm 2023 về việc triển khai nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023.
4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày có Thông báo đến 17 giờ 00 ngày 06/10/2023 (nộp trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).
5. Địa điểm, bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi, Địa chỉ: Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
6. Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Lương Thị Hà Thanh, Trưởng phòng Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi.
7. Điện thoại liên hệ: 0914.10.42.42.
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ Phòng Hành chính - Tài vụ Trung tâm Điều dưỡng hoặc qua số điện thoại nêu trên để được hướng dẫn.3 of 14