Ảnh Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi trong buổi gặp mặt thương binh nặng tiêu biểu và  tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 Ảnh Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh...
Đưa 06 thương binh nặng tiêu biểu dự buổi gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 Đưa 06 thương binh nặng tiêu biểu dự buổi...
Đưa 06 thương binh nặng tiêu biểu dự buổi gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 Đưa 06 thương binh nặng tiêu biểu dự buổi...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Bằng khen tặng các đại biểu thương binh nặng tiêu biểu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí...
Trung tâm Trung tâm
TT TT
3 of 14