Đại tá Trương Thiên Tô-Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 5 tặng quà cho các đối tượng chính sách Đại tá Trương Thiên Tô-Phó Chủ nhiệm Cục...
Thượng tướng Lê Chiêm và giây phút bùi ngùi tạm biệt các cô tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi. Thượng tướng Lê Chiêm và giây phút bùi ngùi...
Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà Trung tâm. Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà Trung tâm....
Bộ Quốc phòng trao tặng thiết bị dùng chung Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi Bộ Quốc phòng trao tặng thiết bị dùng chung...
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà Trung tâm. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà Trung tâm....
Đại tá Phan Văn Tiển, trưởng ban chính sách quân khu V  tặng Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng ngãi Đại tá Phan Văn Tiển, trưởng ban chính sách...
Thượng tướng Lê Chiêm thăm hỏi các đối tượng người có công tại Trung tâm. Thượng tướng Lê Chiêm thăm hỏi các đối tượng...
Hải Quân vùng 3 trao quà cho Trung tâm. Hải Quân vùng 3 trao quà cho Trung tâm....
3 of 14